Рүстем Әбдіраштің – «Алтын тақ» фильмі, «Қазақ хандығы. Алмас қылыш» кинодастанының жалғасы.
«Алтын тақ» – жас қазақ мемлекетінің тұс-тұстанан талаған сыртқы жаулармен арпалысын баяндайды. Қазақ хандары Керей мен Жәнібек өздеріне тиеслі «Ақ Орда» ұлысы мен астанасы Сығанақты, және сол шаһардағы алтын тақтық айтарыпалады. Фильмде шиеленіске толы шытырман оқиғалар, жарқын майдан сахналары мен ауыр сынақтар, ащы жеңіліс пен қуанышты жеңіс сәттері қатар көрініс тапқан.

Фильм Рустема Абдрашова «Золотой трон» - продолжение киноэпопеи «Казахское Ханство. Алмазный меч».
«Золотой трон» – это история о противостоянии молодого казахского государства с внешними врагами, о возврате утерянных своих городов. Казахские ханы Керей и Жанибек возвращают свой древний престол Ак-Орды, свою столицу – город Сыганак и наследный золотой трон. Драматизм истории о возрождении золотого трона ханства насыщен хитросплетениями дворцовых интриг, яркими батальными сценами, суровыми испытаниями, горечью потерь и радостью побед.