Көрнекті қырғыз драматургы М.Байджиевтің әлем театрларында ең көп сахналанған шығармасы  күнделікті өмірде аз кездеспейтін оқиғадан бастау алып, жеке адам мен қоғамның қарым-қатынасы және қоғамның арман-аңсарлары (идеалдары) туралы күрделі мәселелерге ойысады.